Strand.ee

Missioon 

Me oleme ürituste korraldamise äris ja meie eesmärk on aidata kliendil saavutada oma üritusele püstitatud eesmärk.

Visioon 

Olla kliendile eelistatuim koostööpartner ürituste korraldamisel Eestis.