Strand.ee

”Merkki varmasta kehityksestä” on Viron matkailuyritysten laatujärjestelmä. Laadun kehittämiseen omistautuneet ja koulutusohjelmaa menestyksekkäästi soveltaneet matkailuyritykset voivat saada  ansiomerkinnän. Nämä yritykset ovat valmiit ponnistelemaan asiakkaidensa hyvinvoinnin eteen jatkuvasti.