Strand.ee

 

“Noteiktas Attīstības zīme” („Märk Kindlast Arengust“) ir Igaunijas tūrisma uzņēmumu kvalitātes programma, kura novērtē uzņēmumus, kas vērsti uz kvalitātes attīstību un veiksmīgi izgājuši mācību programmu. Šo zīmi saņēmušās organizācijas savu klientu labsajūtas vārdā ir gatavas uz pastāvīgu izaugsmi.